راه های ارتباط با ما

9078310373 3862778721 604-621-3113

ه.ق 00 : 00 : 00 : 00 : 00 : 00
ثانیه دقیقه ساعت روز سال قرن

بسم الله الرحمن الرحیم

هم نشین

نرم افزار جامع اقتصادی، تجاری، اجتماعی، آموزشی، ارتباطی و مذهبی

معرف سبک زندگی ایرانی اسلامی

9 نسخه
slider image slider image slider image slider image slider image slider image slider image

شروع کسب و کار

با هم نشین شما می توانید علاوه بر ایجاد کسب و کار خود با قابلیت محاسبه و پرداخت حقوق پرسنل، از خدمات سایر کسب و کار ها نیز استفاده نمایید.

هم نشین نسخه ی کسب و کار

تأسیس آموزشگاه

با هم نشین شما می توانید به آسانی آموزشگاه های مجازی خود را ثبت و مدیریت نمایید.

9705510623

راه اندازی خیریه

با هم نشین شما می توانید علاوه بر ثبت و مدیریت خیریه ها، کمک های نقدی و غیر نقدی خَیِّرین را به آسانی در اختیار نیازمندان قرار دهید.

هم نشین نسخه ی مذهبی

یکی از قابلیت های هم نشین

هم نشین یک پیام رسان حرفه ای با امکان تماس صوتی و تصویری رایگان، ایجاد کانال، گروه و ربات می باشد.

این قابلیت در همه ی نسخه ها فعال می باشد.

پیام رسان

1. هم نشین نسخه ی حسابداری شخصی

شامل: بخش درآمد ها، بخش هزینه ها، بخش طلب ها، بخش بدهی ها، بخش چک ها، بخش قبض ها، بخش وام ها، بخش گزارش ها.

هم نشین (حسابداری شخصی) اپلیکیشنی ساده و فراگیر جهت مدیریت امور مالی

2. هم نشین نسخه ی بانکی

شامل: بخش بانک ها، بخش حساب ها، بخش وام ها، بخش گزارش ها.

هم نشین (بانکی) درگاهی امن و سریع جهت ارائه ی انواع خدمات بانکی

3. هم نشین نسخه ی صندوق قرض الحسنه

شامل: بخش حساب ها، بخش صندوق قرض الحسنه، بخش گزارش ها.

302-329-8312

هم نشین (صندوق قرض الحسنه) برنامه ای کاربردی و ایمن جهت راه اندازی صندوق های قرض الحسنه

4. هم نشین نسخه ی مذهبی

شامل: بخش خمس ها، بخش زکات ها، بخش صدقه ها، بخش خیریه ها، بخش گزارش ها.

هم نشین (مذهبی) راهکاری علمی و عملی جهت شناخت و انجام وظایف دین

5. هم نشین نسخه ی کسب و کار

شامل: بخش حساب ها، بخش کسب و کار ها، بخش گزارش ها.

812-926-3465

هم نشین (کسب و کار) محیطی مطمئن و راحت جهت راه اندازی و مدیریت کسب و کار ها با کمترین زمان و هزینه

6. هم نشین نسخه ی آموزشگاهی

شامل: بخش آموزشگاه ها، بخش مشاوره ها، بخش گزارش ها.

440-553-0048

هم نشین (آموزشگاهی) بستری امن و آسان جهت راه اندازی و توسعه ی آموزشگاه های مجازی

7. هم نشین نسخه ی ارتباطی

شامل: بخش سامانه ها، بخش مخاطب ها، بخش ارتباط ها، بخش مشاوره ها، بخش کانال ها، بخش گزارش ها.

هم نشین (ارتباطی) ابزار و رسانه ای توانمند جهت برقراری ارتباط های سالم و ایجاد انواع کانال

8. هم نشین نسخه ی حرفه ای

شامل: • تمام بخش ها و نسخه های مذکور

هم نشین (حرفه ای) نرم افزار جامع اقتصادی، تجاری، اجتماعی، آموزشی، ارتباطی و مذهبی

9. هم نشین نسخه ی سفارشی

شامل: • ترکیب دلخواه هر کدام از بخش ها و نسخه های مذکور

هم نشین (سفارشی) ماشین منعطف اقتصادی، تجاری، اجتماعی، آموزشی، ارتباطی و مذهبی

ایجاد انواع کانال

با هم نشین شما می توانید به آسانی کانال های اینترنتی، تلویزیونی و یا رادیویی خود را راه اندازی کرده و نیز کانال های موجود را تماشا و یا گوش نمایید.

underhand stope

برخی دیگر از قابلیت های هم نشین

هم نشین نسخه ی حرفه ای
5735771727